Inschrijven

24H Fitness

Fitness 24 uur per dag

Schrijf je in bij 24H Fitness

Hierbij wil ik mij graag inschrijven.

Tot snel !

INSCHRIJVING 24 HOUR FITNESS ABONNEMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door inzending van dit formulier geeft u toestemming aan 24 Hour Fitness B.V. doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 24 Hour Fitness B.V.. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Let op, als deze terugboeking onterecht is pleegt u contractbreuk, blijft het bedrag verschuldigd en komen er kosten bovenop.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de huisregels. Abonnement is altijd doorlopend en kan via de website ( www.24hfitness.nl ) beëindigd worden tegen het einde van de lopende lidmaatschapsperiode ( minimaal een jaar tenzij u de aanvulling 4-wekelijks opzegbaar hebt aangevinkt ) met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand na afloop van het eerste jaar.
 
 

* Verplichte velden